Zagovor magisterija: Barbara Bone, Množice števil brez tričlenih aritmetičnih zaporedij

Datum objave: 2. 4. 2024
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
petek
5
april
Ura:
12.00
Lokacija:
Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje

Barbara BONE (enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Množice števil brez tričlenih aritmetičnih zaporedij«
dne 5. 4. 2024 ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (predsednica)
- doc. dr. Urban Jezernik (mentor)
- doc. dr. Klemen Šivic (član)