Preskoči na glavno vsebino

Zagovor doktorata: Danijela Dodlek, Študija odzivov učiteljev fizike na razlage dijakov z uporabo teoretskega okvira Content Knowledge for Teaching Energy

Datum objave: 23. 4. 2024
Zagovor doktorata na Oddelku za fiziko
četrtek
25
april
Ura:
17.00
ID: 921 8051 8241 – Geslo: 802739

Danijela Dodlek, študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematika in Fizika, smer Fizika, izbirna skupina Fizikalno izobraževanje, bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Študija odzivov učiteljev fizike na razlage dijakov z uporabo teoretskega okvira Content Knowledge for Teaching Energy« oziroma »The study of physics teachers' responses to student explanations using the Content Knowledge for Teaching Energy framework« v četrtek, 25. aprila 2024, ob 17.00 v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko, v predavalnici MFP (Peterlinov paviljon) na Jadranski 26.

  • Komisija: * doc. dr. Aleš Mohorič (predsednik), doc. dr. Andreja Šarlah, izr. prof. dr. Lane Seeley (Seattle Pacific University, ZDA), prof. dr. Gorazd Planinšič (mentor), prof. dr. Eugenia Etkina (somentorica) in prof. dr. Janez Bonča (dekan, vodja zagovora).