Zagovor magisterija: Anja Trobec, Oblikovanje in uravnoteženje ekonomskega sistema v brezplačnih mobilnih igrah

Datum objave: 24. 5. 2024
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
torek
4
junij
Ura:
10.00
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Anja TROBEC (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Oblikovanje in uravnoteženje ekonomskega sistema v brezplačnih mobilnih igrah«
dne 4. 6. 2024 ob 10.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- doc. dr. Jan Grošelj (mentor)
- Mykola Akulov (somentor)
- izr. prof. dr. Jaka Smrekar (član)