Zagovor magisterija: Anže Marinko, Vodenje psa ovčarja z uporabo umetne inteligence

Datum objave: 21. 4. 2021
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
četrtek
6
maj
Ura:
10.00 - 11.00
ID: 923 1945 9580 – Geslo: 347023

Anže MARINKO, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika,
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Vodenje psa ovčarja z uporabo umetne inteligence«
v četrtek, 6. 5. 2021, ob 10. uri preko videokonference v programu Zoom.

K o m i s i j a :
• doc. dr. Jure Demšar (somentor, UL FRI),
• izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec (UL FRI, mentor),
• prof. dr. Bor Plestenjak,
• doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI).