1310. sredin seminar: Aleš Žiberna, Marjan Cugmas: Pristopi za bločno modeliranje časovnih omrežij

Datum objave: 28. 6. 2021
Seminar za računalniško matematiko (Sredin seminar)
sreda
30
junij
Ura:
18.00 - 19.45
ID: 957 6090 9821 – Geslo: 627456
Seminar bo 30. junija ob 18:00 po Zoom-u

Aleš Žiberna, Marjan Cugmas: Pristopi za bločno modeliranje časovnih omrežij

V družboslovju je metodologija analize omrežij izjemno pomembna pri preučevanju odnosov med enotami (osebami, podjetji, in drugimi), operacionaliziranih z omrežji. Kadar nas zanimajo vzorci odnosov med skupinami enot, lahko uporabimo metodo bločnega modeliranja, s katero identificiramo skupine enakovrednih enot, glede na njihove povezave v omrežju, kakor tudi povezave oziroma odnose med dobljenimi skupinami. Pogosto želimo analizirati pojave v času. V ta namen lahko uporabimo posebne različice bločnega modeliranja, ki so prilagojene za analizo časovnih omrežij in ki upoštevajo odvisnost povezav med enotami v času.

Na tokratnem Sredinem seminarju bo Aleš Žiberna predstavil najnovejše pristope za bločno modeliranje tovrstnih omrežij, tako s področja stohastičnega bločnega modeliranja, kakor tudi k-means bločnega modeliranja.

Marjan Cugmas bo v drugem delu seminarja predstavil rezultate Monte Carlo analiz, s katerimi je preverjal, kako se različne metode bločnega modeliranja časovnih omrežij odnesejo v primerih različno velikih omrežij, različnih vrst bločnih modelov, pa tudi različnih načinov generiranja omrežij (z upoštevanjem nekaterih lokalnih mehanizmov vs. brez upoštevanja lokalnih omrežnih mehanizmov).