Jan Grošelj: Konstrukcija, predstavitev in uporaba posplošenih zvezno odvedljivih Clough-Tocherjevih zlepkov (2. del)

Datum objave: 1. 11. 2021
Seminar za numerično analizo
sreda
3
november
Ura:
10.15 - 11.00
Lokacija:
soba 3.06 na Jadranski 21

Clough-Tocherjeva interpolacijska shema je klasičen recept za konstrukcijo zvezno odvedljivih kubičnih zlepkov nad triangulacijo domene. Ogledali si bomo, kako lahko ta recept posplošimo na poljubno stopnjo, višjo od tri. Nato bomo obravnavane prostore zlepkov opremili z bazo, sestavljeno iz nenegativnih funkcij z lokalnimi nosilci, ki tvorijo razčlenitev enote. Na koncu si bomo ogledali, kako se vpeljana baza obnaša pri numeričnem reševanju eliptičnih robnih problemov z metodo končnih elementov.