Andrej Likar: Ali lahko zgolj oblika zapisa enačbe pripelje do odkritja? Niels Bohr in njegov atom

Datum objave: 2. 1. 2022
Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
četrtek
6
januar
Ura:
20.00 - 21.00
ID: 301 523 6109 – Geslo: 013578

Povzetek. V seminarju bom osvetlil nenavadno pot, ki je Nielsa Bohra pripeljala do njegove svojčas zmagovite slike atoma. V učbenikih kvantne mehanike Johna Nicholsona, ki je Bohru pokazal pravo smer, je ne omenjajo. Prezrt že za svojega življenja, dobiva v sodobnih monografijah o zgodovini fizike svoje mesto.