Predstavitev teme doktorske disertacije: Tea Štrekelj, Konveksnost v matričnih prostorih, ekstremne točke in lica

Datum objave: 28. 2. 2022
Predstavitev teme doktorske disertacije na Oddelku za matematiko
četrtek
3
marec
Ura:
12.30 - 13.30
ID: 969 9112 4526 – Geslo: 065342

Tea ŠTREKELJ, študentka 2. letnika doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematika in fizika, smer Matematika, bo imela javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Konveksnost v matričnih prostorih, ekstremne točke in lica« oziroma »Convexity in matrix spaces, extreme points and faces« v četrtek, 3. 3. 2022, ob 12.30. Predstavitev bo potekala na daljavo (videokonferenca preko aplikacije ZOOM).

Vljudno vabljeni!