Ada Šadl Praprotnik: Natančne predstavitve delov sfere nad Platonskimi telesi s pomočjo racionalnih S-ploskev

Datum objave: 17. 5. 2022
Seminar za numerično analizo
sreda
18
maj
Ura:
10.15 - 11.55
Lokacija:
soba 3.06 na Jadranski 21

Večstranske Bézierjeve ploskve, imenovane tudi S-ploskve, podajajo poenoten okvir za predstavitev trikotnih Bézierjevih ploskev in Bézierjevih ploskev iz tenzorskega produkta, hkrati pa predstavljajo njihovo posplošitev; definiramo jih namreč lahko na poljubni n-strani konveksni poligonski domeni. Ogledali si bomo njihovo uporabo pri predstavitvi delov sfere, ki se razpenjajo nad ploskvami sferi včrtanih Platonskih teles. Odvisno od izbire Platonskega telesa bodo dobljene S-ploskve definirane na trikotnih, štirikotnih oz. petkotnih domenah.