Zagovor magisterija: Sebastian Mežnar, Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb

Datum objave: 19. 8. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
sreda
31
avgust
Ura:
09.00 - 10.00
Lokacija:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Sebastian MEŽNAR (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb« dne 31. 8. 2022 ob 9.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Sandi Klavžar (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI, član)