Rok za oddajo statusnih prošenj (od 1. do 12. 9. 2022)

Datum objave: 23. 8. 2022
Obvestilo študentom fizike
ponedeljek
12
september
Ura:
23.59

Samo od 1. 9. 2022 do vključno 12. 9. 2022 bo mogoče izpolniti in oddati naslednje statusne prošnje:

 1. podaljšanje statusa študenta (navodila in postopek)

 2. vpis brez izpolnjevanja pogojev (navodila in postopek)

 3. hitrejše napredovanje (navodila in postopek)

Postopek oddaje prošnje:

 1. poišči ustrezno prošnjo v VIS-u (prošnje bodo v VIS-u le od 1. do 12. septembra),

 2. izpolni prošnjo po zgornjih navodilih in jo natisni,

 3. podpiši prošnjo,

 4. prošnji priloži ustrezna dokazila,

 5. pravilno in pravočasno oddaj podpisano prošnjo+dokazila.

Kdaj in kako oddaš prošnjo, da bo pravočasna (izberi enega od načinov):

 1. elektronsko (samo če imaš ustrezen digitalni podpis): do 12. 9. 2022, do 23.59, na e-naslov: fizika@fmf.uni-lj.si

 2. osebno: do 12. 9. 2022, do 20.00, na recepcijo fakultete (stavba Fizika)

 3. priporočeno po pošti: do 12. 9. 2022, do 23.59 (ura na nalepki), na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Študentska pisarna Oddelka za fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.

Dodatna vprašanja in pomoč

Študentska pisarna - fizika: Jadranska 19, 1111 Ljubljana

fizika@fmf.uni-lj.si

Soba: 021 Uradne ure: ponedeljek - petek 10.00 - 12.00

Samostojna strokovna delavka (1. stopnja): Nina Rogelja Telefon: (01) 4766 517

Samostojna strokovna delavka (2. in 3. stopnja): Katja Krpan Ban Telefon: (01) 4766 502