Zagovor magisterija: Manca Fifnja, Polarni vrtinec v stratosferi pod vplivom različnih podnebnih scenarijev

Datum objave: 20. 9. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
sreda
28
september
Ura:
11.30
Lokacija:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica F1

Manca Fifnja, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Meteorologija, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom "Polarni vrtinec v stratosferi pod vplivom različnih podnebnih scenarijev" v sredo, 28. 9. 2022 , ob 11:30 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici F1.

Komisija: * prof. dr. Tomaž Prosen (predsednik) * izr. prof. dr. Gregor Skok (mentor) * viš. pred. PhD Khalil Karami (somentor) * izr. prof. dr. Miha Ravnik (glavni izpraševalec) * doc. dr. Gregor Skačej