Zagovor magisterija: Jan Lampič, Optimalno vodenje epidemije COVID-19

Datum objave: 5. 10. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
torek
11
oktober
Ura:
13.00 - 14.00
Lokacija:
Predavalnica 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Jan LAMPIČ (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Optimalno vodenje epidemije COVID-19«
dne 11. 10. 2022 ob 13.00 v predavalnici 2.02, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Žiga Virk (UL FRI, predsednik)
- prof. dr. Bor Plestenjak (mentor)
- doc. dr. Matija Pretnar (član)