1326. sredin seminar: Marjan Cugmas: Mentoriranec in mentorji: ali se poznajo že od prej?

Datum objave: 1. 11. 2022
Seminar za računalniško matematiko (Sredin seminar)
sreda
2
november
Ura:
18.00 - 19.45
ID: 869 5394 3473 – Geslo: 778851
Sreda, 2. november 2022, od 18:00 do 19:45, po Zoomu

Marjan Cugmas: Mentoriranec in mentorji: ali se poznajo že od prej?

Pri projektu »Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcije znanja« mentorstvo obravnavamo kot posebno obliko znanstvenega sodelovanja med vsemi vpletenimi, torej praviloma med enim mentorirancem in enim ali več mentorji. Čeprav se zdi, da se mentorski odnos odvija zgolj na osebni ravni, pa je le-ta umeščen in odvisen od številnih organizacijskih in tudi širših (tako formalnih kot neformalnih) kontekstov.

Na Sredinem seminarju bomo obravnavali ožji del zgoraj opisanega konteksta: naslovili bomo vprašanji o tem, kako se vzpostavi odnos med mentorirancem in mentorji, ter o tem, kako je somentorstvo povezano s sodelovanjem med mentorjema.

Raziskovalni vprašanji smo naslovili z analizo vzorcev publiciranja v obdobju pred in po zaključenem doktoratu (za prvo vprašanje) oziroma v obdobju pred in po zaključenem prvem skupnem mentoriranju (za drugo vprašanje). Podatke, pridobljene iz sistemov Sicris in Cobiss, smo analizirali z uporabo metod za razvrščanje v skupine. Tako smo identificirali različne vzorce sodelovanj, ki smo jih poskušali pojasniti z uporabo slučajnih dreves. Pri tem smo upoštevali informacije o letu doktorata, področju znanstvenega delovanja, organizaciji, na kateri je bil objavljen doktorat, in druge.

Rezultati kažejo, da število objav (tako z mentorjem kakor tudi z ostalimi) v obdobju pred doktoratom in po doktoratu praviloma narašča, obstaja pa nezanemarljiv delež takih, pri katerih je publiciranje osredotočeno zgolj na obdobje okoli doktorata. Delež slednjih se z leti povečuje. Na vzorce deležev skupnih objav med mentorji v obdobju okoli prvega skupnega mentoriranja vplivata znanstvena disciplina in znanstvena starost mentorjev (opredeljena kot število let po zaključenem doktoratu). Izrazitejši trend soobjavljanja se kaže zlasti v primeru mlajših mentorjev iz istih znanstvenih disciplin.


PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.

Vladimir Batagelj