Zagovor doktorata: Rok Krpan, Modeliranje nehomogene atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne

Datum objave: 15. 11. 2022
Zagovor doktorata na Oddelku za fiziko
četrtek
8
december
Ura:
13.00
Lokacija:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS
ID: 944 4906 2095 – Geslo: 505424

Rok Krpan, mag. jedr. teh., študent doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematika in Fizika, smer Fizika, izbirna skupina Jedrska tehnika, bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Modeliranje nehomogene atmosfere v zadrževalnem hramu jedrske elektrarne« oziroma »Modelling of nonhomogeneous atmosphere in nuclear power plant containment« v četrtek, 8. 12. 2022 ob 13:00 v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko na Jadranski 19, v predavalnici KS in preko videokonferenčnega sistema Zoom.

Komisija: * prof. dr. Iztok Tiselj (predsednik; IJS, UL FMF), * prof. dr. Miha Ravnik, * prof. dr. Sandro Paci (Universita di Pisa, Italija), * doc. dr. Ivo Kljenak (mentor, IJS), * prof. dr. Tomaž Košir (dekan, vodja zagovora)