Zagovor magisterija: Sara Močnik, Iskanje minimuma na ploskvi

Datum objave: 25. 11. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
sreda
30
november
Ura:
09.00 - 10.00
Lokacija:
Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Sara MOČNIK (interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Iskanje minimuma na ploskvi« dne
30. 11. 2022 ob 9.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Polona Oblak (UL FRI, predsednica)
- izr. prof. dr. Emil Žagar (mentor)
- doc. dr. Jan Grošelj (član)