Zagovor magisterija: Danijela Kuzmanović, Verifikacija operativnih napovedi univerzalnega toplotnega klimatskega indeksa v Sloveniji

Datum objave: 29. 12. 2022
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
ponedeljek
9
januar
Ura:
16.30
Lokacija:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS

Danijela Kuzmanović, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Meteorologija, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom ''Verifikacija operativnih napovedi univerzalnega toplotnega klimatskega indeksa v Sloveniji'' oziroma "Verification of operational Universal Thermal Climate Index forecasts for Slovenia" v ponedeljek, 9. 1. 2023, ob 16:30 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici KS.

Komisija: prof. dr. Dean Cvetko (predsednik) * doc. dr. Gregor Skačej (glavni izpraševalec) * prof. dr. Jože Rakovec * izr. prof. dr. Gregor Skok (mentor) * dr. Jana Banko (somentorica)