Zagovor magisterija: Milica Mikić, Dozimetrični vpliv CT-ED krivulje pri radioterapiji pediatričnih bolnikov

Datum objave: 5. 1. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
četrtek
12
januar
Ura:
13.00
Lokacija:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS

Milica Mikić, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Medicinska fizika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom ''Dozimetrični vpliv CT-ED krivulje pri radioterapiji pediatričnih bolnikov'' oziroma "Dosimetric Impact of the CT-ED Curve in Radiotherapy of Pediatric Patients" v četrtek, 12. 1. 2023, ob 13:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici KS.

Komisija: prof. dr. Dean Cvetko (predsednik) * prof. dr. Janez Dolinšek (glavni izpraševalec) * doc. dr. Matija Milanič * doc. dr. Urban Simončič (mentor) * doc. dr. Primož Peterlin (somentor)