Zagovor magisterija: Matija Šteblaj, Predstavitev polinomskih krivulj in ploskev s principom razcveta

Datum objave: 6. 1. 2023
Zagovor magisterija na Oddelku za matematiko
ponedeljek
16
januar
Ura:
12.15
Lokacija:
Kuščarjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje

Matija ŠTEBLAJ (magistrski študijski program druge stopnje Matematika in enoviti magistrski študijski program Pedagoška matematika)
bo opravljal magistrski izpit dne 16. 1. 2023 ob 10.00 v predavalnici Kuščarjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Predstavitev polinomskih krivulj in ploskev s principom razcveta« pa bo zagovarjal
dne 16. 1. 2023 ob 12.15 v predavalnici Kuščarjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Komisija:
  • izr. prof. dr. Emil Žagar (predsednik)
  • doc. dr. Jan Grošelj (mentor)
  • izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (član)
  • prof. dr. Riste Škrekovski (član pri mag. izpitu)