Ljupčo Todorovski: Simbolno učenje na grafih

Datum objave: 24. 1. 2023
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
četrtek
26
januar
Ura:
10.00 - 12.00
Lokacija:
Jadranska 21, 3.07

Na prejšnjem seminarju smo spoznali vpetja vozlišč grafa v evklidski prostor, ki nam omogočajo pretvorbo množice vozlišč grafa v tabelo za klasične metode strojnega učenja. Modeli naučeni s temi pristopi imajo dobro napovedno točnost, a ne omogočajo neposredne razlage svojih napovedi.

Na tem seminarju si bomo ogledali pristope simbolnega strojnega učenja na grafih, s pomočjo katerih se lahko učimo napovedne modele neposredno iz vozlišč in povezav v grafu. Rezultati simbolnega učenja so razložljivi napovedni modeli, ki znajo enostavno pojasniti svoje napovedi.