Blaž Jelenc: Spektralno zaporedje Serrovega vlaknenja v Morita kategoriji topoloških grupoidov

Datum objave: 22. 2. 2013
Seminar za geometrijo
Ponedeljek, 25.2.2013, ob 10.15, v predavalnici PS na Jadranski 19
 
Splošno o spektralnih zaporedjih, klasično Serrovo spektralno 
zaporedje vlaknenja med topološkimi prostori, spektralno zaporedje za 
Serrovo vlaknenje med topološkimi grupoidi.