Preskoči na glavno vsebino

Prof. dr. Jürgen Kurths: Synchronization in Dynamical Systems and Complex Networks and its Applications

Datum objave: 7. 5. 2013
Kolokvij na IJS
sreda, 8. 5. 2013, ob 13h, Velika predavalnica IJS, Jamova 39, Ljubljana
  Vabimo vas na 18. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2012/13, ki bo v sredo, 8. maja 2013, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

prof. dr. Jürgen Kurths

Potsdam Institute for Climate Impact Research and Humboldt University Berlin, Germany

University of Aberdeen, UK

 

 

Sinhronizacija v dinamičnih sistemih in kompleksnih mrežah ter njena uporaba

 

Sinhronizacija se pogosto pojavlja v naravi, tehnologiji in v družabnem življenju, npr. pri piščalih orgel, kresničkah in celo pri mehaniki mostov. Prvi jo je opazil Christiaan Huygens l. 1665 pri sklopljenih urnih nihalih; to je bil začetek nelinearne znanosti. V zadnjih dveh desetletjih se je ta koncept razširil na kompleksne sisteme, kot so sklopljeni kaotični oscilatorji in celo prostorsko porazdeljeni sistemi, npr. kompleksne mreže. Kompleksne mreže je prvi raziskoval Leonhard Euler l. 1736, ko se je lotil znanega problema mostov v Königsbergu. Nedavne raziskave so razkrile bogato in zapleteno topologijo mrež v različnih modelskih sistemih ter na več področjih uporabe, kot so transportna in družabna omrežja ter svetovni splet. Opisali bomo sinhronizacijo v aktivnih kompleksnih mrežah. Poročali bomo o napredku pri razumevanju sinhronizacije v primeru, ko so nihajoči elementi lahko interagirajo le znotraj kompleksne topologije mreže. Predstavili bomo tudi novo obnašanje, ki izhaja iz strukture in funkcije vzorcev povezav. Klasično lokalna stabilnost dinamičnih mrež bomo primerjali z novim konceptom bazena stabilnosti. Naposled bomo orisali nekaj primerov uporabe sinhronizacije kompleksnih mrež od človeških možganov do električnih omrežij in podnebja.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

 

*****

 

We invite you to the 18th Institute colloquium in the academic year 2012/13. The colloquium will be held on Wednesday May 8, 2013 at 1 PM in the main Institute lecture hall, Jamova 39, Ljubljana. To read the abstract click  http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev. Past colloquia are posted on  http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

 

********************************************

prof. dr. Jürgen Kurths

Potsdam Institute for Climate Impact Research and Humboldt University Berlin, Germany

University of Aberdeen, UK

 

Synchronization in Dynamical Systems and Complex Networks and its Applications

 

Synchronization phenomena are abundant in nature, science, engineering and social life, such as in organ pipes, fireflies and even in the mechanics of bridges. But synchronization was first recognized by Christiaan Huygens in 1665 for coupled pendulum clocks; this was the beginning of nonlinear sciences. In the last two decades, this concept has been successfully extended to more complex systems, as coupled chaotic oscillators and even distributed systems as complex networks. Complex networks were first studied by Leonhard Euler in 1736 when he solved the Königsberger Brückenproblem. Recent research has revealed a rich and complicated network topology in various model systems as well as in several fields of applications, such as transportation and social networks, or the WWW. We will discuss synchronization phenomena on active complex networks. We will report the advances in the comprehension of synchronization phenomena when oscillating elements are constrained to interact in a complex network topology. We will also present new emergent features coming out from the interplay between the structure and the function of the underlying patterns of connections. The classic local stability in dynamic networks is compared to the new basin stability concept. Finally, several applications of synchronization in complex networks from human brain via power grids to climate are given.