Andrej Bauer: Spomladanski snopi iz dveh zornih kotov

Datum objave: 14. 5. 2013
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 14. 5. 2013, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Snope smo definirali kot kontravariantne funktorje na topologiji prostora, ki zadoščajo pogoju lepljenja. Tokrat pa bomo pogoj lepljenja izrazili kot zožek, nato pa pokazali še, da so snopi ekvivalentni lokalnim homeomorfizmom.