Martin Vuk: Degenerirani C. Neumannov sistem in posplošeni Jacobijevi torusi

Datum objave: 23. 3. 2013
Seminar za geometrijo
Ponedeljek, 25.3.2013, ob 10.15, v predavalnici PS na Jadranski 19
 
Na seminarju se bomo dotaknili povezave med superintegrabilnostjo 
degeneriranega C. Neumannovega sistema in singularnostjo spektralne 
krivulje. Posledica superintegrabilnosti je manjša dimenzija 
invariantnih torusov, na katerih potekajo rešitve. Pokazali bomo, da 
lahko degenerirani C. Neumannov sistem lineariziramo na posplošenem 
torusu singularne spektralne krivulje natanko iste dimenzije, kot je 
dimenzija invariantnih torusov.