Dr. Simona Kralj Fišer: Tudi živali imajo osebnost: ekološke in evolucijske aplikacije osebnosti

Datum objave: 9. 2. 2010
Predavanje Kvarkadabre in HE
v četrtek, 11. 2. 2010, ob 20.30 v Hiši eksperimentov, Trubarjeva 39, Ljubljana

Podobno kot ljudje imajo tudi živalski osebki različne osebnosti. Nekateri so bolj plahi, drugi se pogosto vedejo agresivno. Razlogi za različne osebnosti so v nekoliko različnem genskem zapisu, zaradi česar se osebki razlikujejo v nevroendokrinih procesih in izražanju vedenja. Iz evolucijskega stališča je fenomen osebnosti težko razložiti. Osebki z različnimi osebnostmi se razlikujejo v boleznih, ki jih pogosto prizadenejo, v življenjski starosti, ki jo dosežejo in v razmnoževalnem uspehu; torej se razlikujejo po fitnesu oziroma deležu genov, ki jih prenesejo v naslednjo generacijo. Osebki iste vrste z različnimi vedenjskimi lastnostmi lahko zasedejo različne niše. Če se med seboj parijo samo osebki istega ekotipa, intra-specifične razlike lahko vodijo v nastanek reproduktivne bariere in nastanek novih vrst.

Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, in Hiša eksperimentov vas vabita. Vstopnine ni.