Izidor Hafner: Nekaj izrekov iz Evklidovih Elementov

Datum objave: 15. 11. 2020
Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
Četrtek, 19. 11. 2020, 20.00-21.00, spletni seminar
Povzetek.  Obravnavali bomo nekaj izrekov iz 12. in 13. knjige
Evklidovih Elementov. Ti izreki se nanašajo na prostornino prizem
in piramid. Ilustracije so narejene z Mathematico.

Prijavite se ob 20.00 prek Zooma na


Meeting ID: 301 523 6109
Password: 013578