Primož Šparl (Pef UL, Slovenija): Osnovni prijemi za delo s permutacijskimi grupami v programskem paketu MAGMA (2. del)

Datum objave: 14. 3. 2011
Seminar za teorijo grup in kombinatoriko
Četrtek, 10. 2. 2011, od 17:15 do 18:15, učilnica 014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Povzetek: Na zeljo nekaterih clanov seminarja, ki se uvodnega srecanja prejsnji teden niso mogli udeleziti, bomo najprej malce strnjeno obnovili zadeve, ki smo si jih ogledali prejsnji teden. V drugi polovici se bomo posvetili delovanju permutacijskih grup na "nenaravnih" mnozicah, kot na primer delovanje grupe simetrij kocke na mnozici vseh "obarvanih" kock ali pa grupe avtomorfizmov kakega grafa na mnozici vseh s-lokov, s-poti, trikotnikov, itd.