Matija Pretnar: Anatomija programskega jezika Eff, 3. del

Datum objave: 15. 4. 2013
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 16. 4. 2013, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. V tretjem delu bomo zaključili z operacijsko semantiko ter si ogledali novonastajajoči sistem učinkov (effect system).