Tomaž Stepišnik Perdih: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije

Datum objave: 13. 1. 2014
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 14. 1. 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
V torek 14. 1. 2014 se bom seminar za osnove pridružil seminarju za diskretno matematiko med 10h in 12h. Predaval bom Tomaž Stepišnik Perdih (glejte povzetek in vabilo seminarja za diskretno matematiko).