Matija Pretnar: Anatomija programskega jezika Eff, 2. del

Datum objave: 8. 4. 2013
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 9. 4. 2013, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. V drugem delu bomo formalizirali operacijsko semantiko ter tipe.