Evropski integracijski projekt Miha Ravnika

Datum objave: 2. 12. 2011
Splošno obvestilo
Dr. Miha Ravnik je ob povratku s podoktorskega študija na Oxfordu v Skupino za fiziko mehke in delno urejene snovi na FMF uspešno pridobil štiriletni evropski Marie Curie integracijski projekt (FP7-PEOPLE-2011-CIG Marie Curie Career Integration Grant). Projekt je usmerjen v študij stimuliranega toka kompleksnih tekočin.