Blaž Jelenc: Povezave na Liejevih groupoidih

Datum objave: 28. 2. 2014
Seminar za geometrijo
Ponedeljek, 3.3.2014, ob 10.15, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21
 
Najprej bom predstavil pojem povezave na Liejevem grupoidu in primere uporabe 
 
iz literature. Nato se bom omejil na posebno vrsto povezave, 
 
ki v večji meri upošteva kategorično strukturo grupoida in opisal nekaj 
 
kanoničnih konstrukcij, ki jih lahko izvedemo s pomočjo te povezave.