Boštjan Kuzman (Pef UL, Slovenija): Elementarno abelski krovni grafi

Datum objave: 19. 10. 2009
Seminar za teorijo grup in kombinatoriko
Četrtek, 22. 10. 2009, od 17h do 19h, učilnica 016, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Povzetek: Predstavljene bodo osnove teorije krovnih grafov in kriterij za dvig grupe avtomorfizmov baznega grafa vzdolž elementarno-abelske krovne projekcije.