Jernej Barbič: Od matematike prek računalniške grafike do mehanike

Datum objave: 16. 9. 2008
Matematični kolokvij
Četrtek, 25. 9. 2008, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21.
Naloga klasične računalniške grafike je uprizoriti dan tri-dimenzionalen predmet (ali skupino predmetov), glede na specifičen položaj kamere in osvetlitvene parametre prostora. Računalniška grafika se je kasneje razširila na animacijo, simulacijo, interaktivne sisteme, digitalno fotografijo in mnoga druga področja. V prvem delu predavanja bom predstavil računalniško grafiko kot interdisciplinarno področje na stičišču uporabne matematike, fizike, mehanike, numeričnih metod, računalniških algoritmov, biomehanike, robotike in računalniških sistemov.

V drugem delu predavanja bom predstavil nekaj konkretnih aktivnih raziskovalnih problemov v računalniški grafiki. Opisal bom svoj algoritem za detekcijo trka med predmeti s podrobno geometrijo in metodo za simulacije prožnih teles v realnem času preko metode končnih elementov. Govora bo o redukciji modelov za poenostavitev navadnih diferencialnih enačb in o simulacijah zvoka (valovna enačba) v realnem času. Ti sistemi so uporabni v industriji računalniškega filma, pri simulacijah kirurških operacij, v računalniških igrah, navidezni resničnosti in v strojništvu (cenejša izdelava avtomobilov in letal).

Jernej Barbič, Massachusetts Institute of Technology, ZDA

Matematični kolokviji