Ilya Ponomarenko (St. Petersburg department of V. A. Steklov institute of mathematics, Rusija): Coherent configurations: schurity and separability

Datum objave: 9. 6. 2010
Seminar za teorijo grup in kombinatoriko
Tokrat izjemoma v Kopru na FAMNITu in sicer v torek, 1. 6. 2010 ob 15:30 in v četrtek, 3. 6. 2010 ob 18:15 v Mali predavalnici FAMNITa.