Dragan Marušič (Univerza na Primorskem in Univerza v Ljubljani, Slovenija): Groups of degree 2p and the problem about vertex/edge group action

Datum objave: 18. 1. 2011
Seminar za teorijo grup in kombinatoriko
Četrtek, 20. 1. 2011, od 17:15 do 18:15, učilnica 014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani