Primož Šparl (Pef UL, Slovenija): Osnovni prijemi za delo s permutacijskimi grupami v programskem paketu MAGMA (3. del)

Datum objave: 14. 3. 2011
Seminar za teorijo grup in kombinatoriko
Četrtek, 17. 2. 2011, od 17:15 do 18:15, učilnica 014, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Povzetek: Na tokratnem srecanju se bomo posvetili permutacijskim grupam, ki jih dobimo kot delovanje neke abstraktne grupe na mnozici odsekov po neki svoji podgrupi in pripadajocim orbitalnim grafom. Glede na to, da ima MAGMA bazo vseh "majhnih" grup, lahko na ta nacin s pomocjo korespondence med tockovno-tranzitivnimi grafi in orbitalnimi grafi grup skonstruiramo vse grafe s predpisanimi simetrijskimi lastnostmi (torej velikost stabilizatorja ali celo 1-regularnost, 2-regularnost, itd.) do nekega dovolj majhnega reda. Vse te prijeme si bomo ogledali na konkretnih zgledih.