Tina Novak: Integrabilen Hamiltonski sistem na kotangentnem svežnju dvodelnega hiperboloida

Datum objave: 18. 5. 2013
Seminar za geometrijo
Ponedeljek, 20.5.2013, ob 10.15, v predavalnici PS na Jadranski 19