Multimedijske tehnologije: novi pristopi v akustiki in zvoku

Datum objave: 3. 12. 2013
Fizikalno srečanje
10. - 12. 12. 2013, Primorski tehnološki park, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, Nova Gorica

V Vrtojbi pri Novi Gorici bo od 10. do 12. decembra 2013 potekal 6. mednarodni seminar Multimedijske tehnologije: novi pristopi v akustiki in zvoku (Multimedia technologies: new approaches in acoustics and sound). Organizatorja sta dott. Franz Policardi (Università di Bologna) in dr. Urban Burnik (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani).

Redni študentje z dokazilom so oproščeni kotizacije. Prijava, program in več informacij na spletnem naslovu http://www.naas.eu.

 

 

6th   International Seminar in Multimedia technologies:   New approaches in acoustics and sound   NAAS 2013
6.   mednarodni seminar Multimedijske tehnologije:   Novi pristopi v akustiki in zvoku   NAAS 2013
6°   Seminario Internazionale in Tecnologie multimediali:   Nuovi approcci all'acustica ed al suono   NAAS 2013

 

Programme      Program      Programma

 

                      Tuesday, December 10th, 2013

19:00-19:30   Advance registration

19:30-20:45   Matic Poropatič, Loke Studio, Zasavje, (SLO)
Movie: The glorious history of Slovenian nation.
Film : Veličastna zgodovina slovenskega naroda.

  

  

                      Wednesday, December 11th, 2013

09:00-09:30   Registration

09:30-09:45   Opening ceremony

Chairman       Franco Policardi, University of Ljubljana (SLO).

09:45-10:30   Pachini Paolo, Conservatorio di musica di Trieste (I)
Integrated audiovisual composizion experiences

10:30-11:15   Andrea Banaudi, RAI RTV Torino (I)
Technical solutions for classic music recordings at Teatro Argentina, Quirinale palace and Parco della Musica

11:15-11:30   break   odmor   pausa

11:30-12:15   Andreas Ordruf, University of Linz (A)
Title to be announced

12:15-13:00   Stephan Peus, Neumann Gmbh Berlin (D)
Always good to know - Basic insights into microphone capsules; where the sound is coming from?

13:00-14:00   lunch    kosilo    pranzo

Chairman       Urban Burnik, University of Ljubljana (SLO).

14:00-14:45   Henning Wilkens, IRT, München (D).
History of Recording part I: Audio

14:45-15:30   Luca Valenta, LV photography (I).
Photographing rock music: great!

15:30-15:45   break   odmor   pausa

15:45-16:30   Martin Žvelc, RTV Slovenija (SLO).
Title to be announced

16:30-17:15   Marko Tkalčič, University of Linz (A)
Automatic music recognition

19:00-21:00   Ditka & band Live concert

                     


                      Thursday, December 12th 2013

Chairman       Franco Policardi, University of Ljubljana (SLO).

09:15-10:00   Emiliano Arcaro, Conservatorio di musica, Rovigo (I)
Music for images - Analysis and music composition for some scenes of a short film

10:00-10:45   Nikola Pavešić, University of Ljubljana (SLO)
Spoken queries in European languages: an overview of the Slovenian information retrivial system for flight services

10:45-11:30   Jerneja Žganec Gros Alpineon d.o.o. Ljubljana (SLO)
Speech technologies for Slovenian language

11:30-11:45   break   odmor   pausa

Chairman       Urban Burnik, University of Ljubljana (SLO).

11:45-12:30   Henning Wilkens, IRT, München (D)
History of Recording part II: Video

12:30-13:15   Stephan Peus, Neumann Gmbh Berlin, (D)
40 years of Dummy Head Recording. From the beginning in 1973 up to today. Technical background and presentation of own experiences and recordings.

13:15-13:30   Closing ceremony
Zaključna slovesnost
Cerimonia di chiusura