Boštjan Gabrovšek: Klasifikacija vozlov v lečastih prostorih

Datum objave: 16. 12. 2013
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 16. 12. 2013, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek: Matematični vozel je v klasičnem kontekstu vložitev krožnice v 3-sfero.
Vozle v danem prostoru navadno klasificiramo preko tabel, kjer vozle uredimo po najmanjšem številu križišč, ki jih ima lahko projekcija danega vozla na ravnino. Tabele vozlov v 3-sferi dandanes segajo tja do 16 križišč, zelo malega pa je znano o vozlih, ki ne ležijo v 3-sferi – do sedaj je bila narejena samo še klasifikacija vozlov v projektivnem prostoru do 6 križišč. Predstavili bomo algoritem in podatkovne strukture, ki so bili uporabljeni za klasifikacijo vozlov do 5 križišč v lečastih prostorih.