Jan Jona Javoršek: Delavnica iz računskega omrežja Sling

Datum objave: 5. 6. 2014
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 10. 6. 2014, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Slovenska iniciativa za nacionalni grid, SLING, omogoča vsem slovenskim raziskovalcem uporabo obširnega omrežja računalnikov za izvajanje računsko intenzivnih postopkov. Na delavnici bomo spoznali Sling, registrirali uporabnike in se naučili konkretne uporabe omrežja.

S seboj prinesite osebni dokument s sliko, prenosnik in testni program, ki bi ga radi pognali na omrežju Sling.