Zagovor doktorata: Sara Sabrina Zemljič, Metrične lastnosti grafov Sierpińskega

Datum objave: 11. 6. 2014
Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko
V četrtek, 12. 6. 2014, ob 13.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Sara Sabrina ZEMLJIČ bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Metrične lastnosti grafov Sierpińskega« oziroma »Metric properties of Sierpiński graphs« v četrtek, 12. 6. 2014, ob 13.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

Komisija:

  • prof. dr. Andreas M. Hinz (Ludwig-Maximilians-Universität München, Nemčija),
  • prof. dr. Sandi Klavžar (mentor),
  • prof. dr. Uroš Milutinović (UM FNM),
  • prof. dr. Marko Petkovšek,
  • prof. dr. Emil Žagar (prodekan).