Klaus Keimel: The Cuntz Semigroup

Datum objave: 9. 5. 2016
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 10. 5. 2016, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Speaker: Prof. Klaus Keimel, Technical University of Darmstadt, Germany.

Title: The Kuntz Semigroup - Domain Theoretical Methods for C*-Algebras