Matija Pretnar: Izpeljava algebrajskih učinkov, 2. del

Datum objave: 20. 10. 2014
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 21. 10. 2014, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. V drugem delu bomo podali sistem učinkov, navedli izrek o varnosti ter si ogledali pravila za izpeljavo tipov.