Matija Pretnar: Izpeljava algebrajskih učinkov, 1. del

Datum objave: 12. 10. 2014
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 14. 10. 2014, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek. Na seminarju bom predstavil algoritem, ki poleg tipa danega programa samodejno določi tudi množico učinkov (sprožanje izjem, delo z datotekami, nedeterminizem, …), ki jih program lahko povzroči. V prvem delu bomo osvežili spomin na algebrajske učinke ter povedali, kakšne informacije si želimo od algoritma.

Literatura. Matija Pretnar, Inferring Algebraic Effects