Andrej Bauer: Matematični relativizem

Datum objave: 10. 11. 2014
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 11. 11. 2014 od 12h do 14h, 2.01, Jadranska 21

Pozor: seminar bo izjemoma v predavalnici 2.01 na Jadranski 21

Na tokratnem seminarju bo dr. Andrej BAUER ob izvolitvi v naziv rednega profesorja imel javno predavanje z naslovom »Matematični relativizem«.

Povzetek: Obstaja več vrst matematike, ki se med seboj razlikujejo v logičnih temeljih, na katerih so zgrajene. Tako je matematika 20. stoletja zgrajena na klasični logiki in teoriji množic, obstaja pa tudi konstruktivna matematika, ki za svoje temelje vzame intuicionistično (neklasično) logiko. 

Hegemonija v matematiki 20. stoletja je z enovitim matematičnih jezikom in povezovanjem različnih vej matematike omogočila nesluten napredek, zato njene uporabnosti ne gre zanikati. A vendar neizbežno ostaja dejstvo, da lahko matematiko zgradimo na različne načine. Še več, matematični svetovi niso umetni konstrukti, ampak rezultat naravnega matematičnega napredka. Tako smo soočeni s pluralizmom matematičnih svetov. 

Če ne poskušamo zanikati in ignorirati mnogoterosti matematike, se sama po sebi postavljajo vprašanja podobna tistim, s katerimi so se pred časom srečali fiziki, a tokrat na stopnji logike in temeljev matematike. Če ne obstaja absolutni ali priviligirani matematični svet, kakšen status ima matematična resnica? Kaj različne matematične svetove med seboj povezuje in kako jih primerjamo? In nazadnje, ali ima matematik pri vsakdanjem delu kakšno matematično korist od vsega tega, iskreno povedano precej filozofskega, razmišljanja? 

Vljudno vabljeni!