Andrej Bauer: Konstruktivna homotopska teorija

Datum objave: 24. 11. 2014
Seminar za temelje matematike in teoretično računalništvo
Torek, 25. 11. 2014, od 12h do 14h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Predstavil bom homotopsko teorijo, ki temelji na aksiomatizaciji abstraktnega pojma intervalske algebre, to je družina prostorov, ki jo uporabimo za parametrizacijo poti. (Klasični primer take algebre so Moorove poti, kjer dopuščamo intervale poljubne dolžine in s tem napravimo stikanje poti asociativno.) Intervalska algebra določa kovlaknenja in vlaknenja, ki jih lahko obravnavamo tudi kot kolagebre za komonado in algebre za monado. Celotno teorijo lahko razvijemo znotraj ekstenzionalne teorije tipov in tako dobimo konstrukcijo modela intenzionalne teorije tipov.

Vabljeni!