Primož Moravec: Sebi centralizirane podgrupe

Datum objave: 27. 3. 2015
Seminar za algebro
Sreda, 1. aprila 2015, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana