Aljaž Zalar: Karakterizacija pozitivno semidefinitnih matričnih polinomov na realni osi

Datum objave: 8. 3. 2015
Seminar za algebro
Sreda, 11. marca 2015, ob 10. uri v Plemljevem seminarju, Jadranska 19/III, Ljubljana