Zagovor magisterija: Jošt Stergar, Optotermična manipulacija posameznih submikronskih delcev

Datum objave: 23. 8. 2016
Zagovor magisterija na Oddelku za fiziko
v sredo, 7. septembra 2016, ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Jošt STERGAR, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Optotermična manipulacija posameznih submikronskih delcev« na programu Fizika 2. st.  v sredo, 7. 9. 2016 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Denis Arčon,
  • doc. dr. Natan Osterman (mentor),
  • prof. dr. Igor Poberaj,
  • doc. dr. Miha Ravnik (glavni izpraševalec).